Members of the National Government Standing Committee mourning SunYat-sen, 1925

Members of the National Government Standing Committee mourning SunYat-sen, 1925

Collection

Fu Bingchang

Identifier

Fu-n044

Notes

University of Bristol - Historical Photographs of China reference number: Fu-n044. Front row, left to right: Tan Yanxi, Xu Chongzhi, Wang Jingwei, Hu Hanmin, Sun Ke, Liao Zhongkai, Lin Sen. Back row, left to right: Gu Yingfen, Cheng Qian, Wu Chaoshu, Zhu Peide. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nationalist_government_Standing_Committee_1925.jpg. See also Fu-n014, Fu-n045, Fu-n100, Fu-n101, Fu-n122, Fu-n133 and Fu-n156.

Date

Wednesday 1 July 1925

Photographer

Fu Bingchang

Material

Negative

Media

Black and white photograph

Repository

Collection of C. H. Foo and Y. W. Foo